วันอาทิตย์, 24 กันยายน 2566

ตารางสอบ N-NET ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ตารางสอบ N-NET ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2566 สำหรับนักศึกษาที่จะจบในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ในส่วนของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเชียงม่วน (กศน.อำเภอเชียงม่วน เดิม) กำหนดสอบ ณ สนามสอบโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านมาง อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพพเยา ตามตารางสอบด้านล่างนี้ครับ…