วันอังคาร, 31 มกราคม 2566

คลิปวีดีโอกิจกรรม กศน.อำเภอเชียม่วน

นำเสนอ ผลการดำเนินงานองค์กรส่งเสริมคุณธรรม กศน อำเภอเชียงม่วน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
วิดีโอนำเสนอ รายงานผลการดำเนินงานการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา กศน อำเภอเชียงม่วน พ.ศ. 2565…
นำเสนอ กศน.ตำบล ต้นแบบ 5 ดีพรีเมี่ยม กศน.ตำบลสระ 2565
การประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ นักศึกษา กศน อำเภอเชียงม่วน ส่งประกวด
ขอแสดงความยินดี กับคุณครูน้องบลู (รัตน์ชณี สาใจ) ที่ได้ย้ายไปปฎิบัติหน้าที่ ที ณ กศน.อำเภอภูซาง…
เพลง ใกล้รุ่ง ในการประกวดการขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ สำนักงาน กศน จ พะเยา ประจำปี พ ศ 2565
นำเสนอการประกวด โครงงานจิตอาสา เรื่อง ปันอ่านสานรัก ฮักพี่ สู่น้อง นักศึกษา กศน.ตำบลสระ
นำเสนอโครงงาน หุ่นจิตอาสา นักศึกษา กศน.ตำบลบ้านมาง การขยายผลโครงการจิตอาสาของสำนักงาน กศน.
นำเสนอชุมชนจิตอาสา บ้านป่าแขม หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านมาง อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2565
วิดีโอ นำเสนอผลงาน นายเชวงชัย สันป่าแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน ดีเด่น 2565
คลังเก็บ
หมวดหมู่
นิยาม
เรื่องมาใหม่
กำหนดการทดสอบทางการศึกษาวัดความรู้ระดับชาติ (N-NET) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565
เเบบสอบถามความเชื่อมั่นเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ความเชื่อมั่นด้านธรรมาภิบาล)
31 ธันวาคม 2565 ออกตรวจการตั้งจุดบริการประชาชนและร่วมรณรงค์เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566 อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา…
29 ธันวาคม 2565 ร่วมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน…