วันศุกร์, 7 ตุลาคม 2565

คลิปวีดีโอกิจกรรม กศน.อำเภอเชียม่วน

นำเสนอ ผลการดำเนินงานองค์กรส่งเสริมคุณธรรม กศน อำเภอเชียงม่วน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
วิดีโอนำเสนอ รายงานผลการดำเนินงานการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา กศน อำเภอเชียงม่วน พ.ศ. 2565…
นำเสนอ กศน.ตำบล ต้นแบบ 5 ดีพรีเมี่ยม กศน.ตำบลสระ 2565
การประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ นักศึกษา กศน อำเภอเชียงม่วน ส่งประกวด
ขอแสดงความยินดี กับคุณครูน้องบลู (รัตน์ชณี สาใจ) ที่ได้ย้ายไปปฎิบัติหน้าที่ ที ณ กศน.อำเภอภูซาง…
เพลง ใกล้รุ่ง ในการประกวดการขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ สำนักงาน กศน จ พะเยา ประจำปี พ ศ 2565
นำเสนอการประกวด โครงงานจิตอาสา เรื่อง ปันอ่านสานรัก ฮักพี่ สู่น้อง นักศึกษา กศน.ตำบลสระ
นำเสนอโครงงาน หุ่นจิตอาสา นักศึกษา กศน.ตำบลบ้านมาง การขยายผลโครงการจิตอาสาของสำนักงาน กศน.
นำเสนอชุมชนจิตอาสา บ้านป่าแขม หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านมาง อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2565
วิดีโอ นำเสนอผลงาน นายเชวงชัย สันป่าแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน ดีเด่น 2565
คลังเก็บ
หมวดหมู่
นิยาม
เรื่องมาใหม่
กศน.อำเภอเชียงม่วน กำหนดสอบปลายภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ประกาศผลการแข่งขันคัดลายมือและเขียนเรียงความ โครงการ วันรักษ์ภาษาไทยแห่งชาติ (รู้หลัก รู้รักษ์ รู้ใช้ภาษาไทย) ประจำปี 2565
ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสิน ทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕