วันอาทิตย์, 24 กันยายน 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเชียงม่วนเรื่อง เจตนารมณ์เป็น ” องค์กรไร้ความรุนแรง “
ตารางสอบ N-NET ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2566
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเชียงม่วน
ขอเชิญร่วมลงนามปฏิญาณ ลด ละ เลิก เหล้า ในเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2566
ไทยมีงานทำ เพิ่มโอกาสได้งานทำ แพลตฟอร์มหางานทำและหลักสูตรฝึกอบรม…
กศน.อำเภอเชียงม่วน เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566…
กำหนดสอบปลายภาค ภาคเรียน ที่ 2 ปีการศึกษา 2565 กศน.อำเภอเชียงม่วน
กำหนดการทดสอบทางการศึกษาวัดความรู้ระดับชาติ (N-NET) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565
เเบบสอบถามความเชื่อมั่นเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ความเชื่อมั่นด้านธรรมาภิบาล)
ประชาสัมพันธ์ เปลี่ยนแปลงชื่อและโลโก้หน่วยงาน สำนักงานยุวกาชาด
คลังเก็บ
หมวดหมู่
นิยาม