วันอาทิตย์, 24 กันยายน 2566

ทำเนียบผู้บริหาร กศน. (ระดับสูง)

นายวรัท พฤกษาทวีกุล
เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย

นายณัฐพงษ์  นวลมาก
รองเลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย

นายธนากร ดอนเหนือ
รองเลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย

นายทวีศักดิ์ เที่ยงธรรม
รองเลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย