วันอังคาร, 31 มกราคม 2566

ข่าว/กิจกรรม

กำหนดการทดสอบทางการศึกษาวัดความรู้ระดับชาติ (N-NET) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565
เเบบสอบถามความเชื่อมั่นเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ความเชื่อมั่นด้านธรรมาภิบาล)
31 ธันวาคม 2565 ออกตรวจการตั้งจุดบริการประชาชนและร่วมรณรงค์เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566 อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา…
29 ธันวาคม 2565 ร่วมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน…
29 ธันวาคม 2565 พิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราช สาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและ มีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน…
29 ธันวาคม 2565 การกิจกรรม (Kick Off) การรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100% / พิธีลงนาม (MOU) บันทึกความร่วมมือการบูรณาการการป้องกันแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนและส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100%…
28 ธันวาคม 2565 เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารและบุคลากรในการจัดการเตรียมการแข่งขันกีฬา กศน. เกมส์ กลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัด “อิงดอย เกมส์” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
28 ธันวาคม 2565 เข้าร่วมประชุม ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มประสิทธิภาพครูในการปฏิบัติงานด้านการเงิน พัสดุ ในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย…
27 ธันวาคม 2565 การอบรม โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ ประชาธิปไตยในชุมชนและสิทธิมนุษยชน ณ หอประชุมบ้านหล่ายทุ่ง หมู่ที่ 6 ตำบลเชียงม่วน…
26 ธันวาคม 2565 ร่วมกิจกรรมแลกของขวัญกับนักศึกษา กศน. อำเภอเชียงม่วน เนื่องในวันปีใหม่ พ.ศ. 2566 …
คลังเก็บ
หมวดหมู่
นิยาม
เรื่องมาใหม่
กำหนดการทดสอบทางการศึกษาวัดความรู้ระดับชาติ (N-NET) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565
เเบบสอบถามความเชื่อมั่นเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ความเชื่อมั่นด้านธรรมาภิบาล)
31 ธันวาคม 2565 ออกตรวจการตั้งจุดบริการประชาชนและร่วมรณรงค์เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566 อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา…
29 ธันวาคม 2565 ร่วมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน…