วันอาทิตย์, 24 กันยายน 2566

ข่าว/กิจกรรม

จดหมายข่าว สกร.อำเภอเชียงม่วน ประจำเดือน สิงหาคม 2566
ประกาศ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเชียงม่วนเรื่อง เจตนารมณ์เป็น ” องค์กรไร้ความรุนแรง “
หนังสือแบบเรียน รายวิชาสารเคมีในชีวิตประจำวัน พว 33084 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ตารางสอบ N-NET ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2566
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเชียงม่วน
ขอเชิญร่วมลงนามปฏิญาณ ลด ละ เลิก เหล้า ในเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2566
ไทยมีงานทำ เพิ่มโอกาสได้งานทำ แพลตฟอร์มหางานทำและหลักสูตรฝึกอบรม…
บอกเล่ากล่าวข่าว สกร.อำเภอเชียงม่วน เดือน กรกฎาคม 2566
จดหมายข่าว สกร.อำเภอเชียงม่วน เดือน มิถุนายน 2566
6 กรกฎาคม 2566 เข้าร่วมงานสัมมนาเพื่อพัฒนางานวิชาการ กศน. ในเขตภาคเหนือ ปี พ.ศ.2566
คลังเก็บ
หมวดหมู่
นิยาม