วันศุกร์, 7 ตุลาคม 2565

ข่าว/กิจกรรม

กศน.อำเภอเชียงม่วน กำหนดสอบปลายภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ประกาศผลการแข่งขันคัดลายมือและเขียนเรียงความ โครงการ วันรักษ์ภาษาไทยแห่งชาติ (รู้หลัก รู้รักษ์ รู้ใช้ภาษาไทย) ประจำปี 2565
ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสิน ทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕
20 กรกฎาคม 2565 พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว…
18-19 กรกฎาคม 2565 โครงการพัฒนาศักยภาพครูหลักสูตรการสร้างสื่อการสอนโดยใช้ Prezi สำหรับครู กศน. สำนักงาน กศน.จังหวัดพะยา…
13 กรกฎาคม 2565 โครงการเข้าพรรษา  บูชาเทียน  เรียนรู้คุณธรรม นำจิตอาสา พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ณ วัดไทยสุภาพ ตำบลเชียงม่วน…
12 กรกฎาคม 2565 ประชุมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้อง สำนักงาน  กศน.จังหวัดพะเยา  ครั้งที่  3/2565
12 กรกฏาคม 2565 โครงการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “การปลูกและการใช้พืชยา กัญชง กัญชา”
12 กรกฎาคม 2565 โครงการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE PHAYAO ในชุมชน) อำเภอเชียงม่วน
คลังเก็บ
หมวดหมู่
นิยาม
เรื่องมาใหม่
กศน.อำเภอเชียงม่วน กำหนดสอบปลายภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ประกาศผลการแข่งขันคัดลายมือและเขียนเรียงความ โครงการ วันรักษ์ภาษาไทยแห่งชาติ (รู้หลัก รู้รักษ์ รู้ใช้ภาษาไทย) ประจำปี 2565
ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสิน ทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕