วันอาทิตย์, 24 กันยายน 2566

ขอเชิญร่วมลงนามปฏิญาณ ลด ละ เลิก เหล้า ในเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2566

ขอเชิญชวนประชาชนทุกคน ลงนามออนไลน์ ปฏิญาณตนงดเหล้า ลด ละ เลิกเหล้า และเข้าสู่ระบบบำบัดรักษา
ประจำปี พ.ศ.2566 เพื่อการมีสุขภาพที่ดี นำไปสู่การเลิกเหล้าตลอดชีวิต

ระยะเวลากิจกรรม : ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันออกพรรษา 2566
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 02-5903392