วันอาทิตย์, 24 กันยายน 2566

6 กรกฎาคม 2566 เข้าร่วมงานสัมมนาเพื่อพัฒนางานวิชาการ กศน. ในเขตภาคเหนือ ปี พ.ศ.2566

คลิกดูรูทั้งหมดได้ที่ลิงก์ดังนี้

  1. กล้องครูมัด สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา
  2. กล้องครูคัมมี สกร.อำเภอเชียงม่วน
  3. กล้องครูอุดร สกร.อำเภอเชียงม่วน
  4. กล้องภาพรวมสถานบัน สกร.ภาคเหนือ