วันอาทิตย์, 24 กันยายน 2566

29 มิถุยายน 2566 เข้าร่วมประชุมต้อนรับคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน)