วันอาทิตย์, 24 กันยายน 2566

28 มิถุนายน 2566 เข้ารับการอบรมโครงการ การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพะเยา