วันอาทิตย์, 24 กันยายน 2566

23 มิถุนายน 2566 ร่วมพิธีเปิด โครงการส่งเสริมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย (อสก.)จังหวัดพะเยา ประจำปี 2566