วันพฤหัสบดี, 30 มีนาคม 2566

1 มีนาคม 2566 การฝึกอบรมวิชาชีพ รูปแบบกลุ่มสนใจ วิชา การทำข้าวแคบหลากรส จำนวน 25 ชั่วโมง ตำบลบ้านมาง