วันพฤหัสบดี, 30 มีนาคม 2566

27 กุมภาพันธ์ 2566 เข้ารับรางวัลและเกียรติบัตรในการประกวดสื่อมันติมีเดียส่งเสริมมนุษยชนในกลุ่มเปราะบาง จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2566