วันพฤหัสบดี, 30 มีนาคม 2566

24 กุมภาพันธ์ 2566 เข้ารับเกียรติบัตรในพิธีมอบเกียรติบัตรชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรม ที่มีผลการประเมินระดับคุณธรรมต้นแบบ ประจำปี พ.ศ. 2565