วันอังคาร, 31 มกราคม 2566

28 ธันวาคม 2565 เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารและบุคลากรในการจัดการเตรียมการแข่งขันกีฬา กศน. เกมส์ กลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัด “อิงดอย เกมส์” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566