วันศุกร์, 7 ตุลาคม 2565

12 กรกฎาคม 2565 ประชุมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้อง สำนักงาน  กศน.จังหวัดพะเยา  ครั้งที่  3/2565