วันศุกร์, 7 ตุลาคม 2565

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ กศน.อำเภอเชียงม่วน ดำเนินกิจกรรมสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 …

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ กศน.อำเภอเชียงม่วน ดำเนินกิจกรรมสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

วันเสาร์ ที่ 5 มีนาคม 2565 และ วันอาทิตย์ ที่ 6 มีนาคม 2565
ณ โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม อ.เชียงม่วน จ.พะเยา

อย่าลืมเข้าสอบกันด้วยนะครับ…

ติดต่อขอรับตารางสอบได้ที่ครูประจำกลุ่ม…