วันเสาร์, 26 พฤศจิกายน 2565

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในการพัฒนาข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน ว PA

04 ธ.ค. 2021
           วันพฤหัสบดี  ที่ 18 พฤศจิกายน 2564 นางสมหญิง  แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ  กศน.อำเภอเชียงม่วน มอบหมายให้นางภานิษา   เชื้อเมืองพาน  ตำแหน่ง  ครู  และนางณัฐกฤตา   นาละต๊ะ  ตำแหน่ง ครู  ผู้ช่วยเข้ารับการอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  ในการพัฒนาข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ     ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน ว PA  ระหว่างวันที่  18 - 19 พฤศจิกายน  2564 ณ โรงแรม เอ
    • 1
    • 2