วันอาทิตย์, 24 กันยายน 2566

ระบบข้อมูลสารสนเทศ กศน.อำเภอเชียงม่วน

ระบบ DMIS สำนักงาน กศน.

ระบบข้อมูลสารสนเทศ กศน.อำเภอเชียงม่วน

ข้อมูลนักศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (งานทะเบียนนักศึกษา)