วันพฤหัสบดี, 30 มีนาคม 2566

3 มีนาคม 2566 การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู เพื่อประกอบการการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1/2566…