วันพฤหัสบดี, 30 มีนาคม 2566

3 มีนาคม 2566 เข้าร่วม การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Google Meet สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา