วันอาทิตย์, 24 กันยายน 2566

28 กุมภาพันธ์ 2566 ร่วมกับผู้นำหมู่บ้าน บ้านหล่ายทุ่ง จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และกิจกรรมการออกกำลังกาย ภายใต้โครงการ ส่งเสริมการออกกำลังกายสานสายใยในครอบครัว บ้านหล่ายทุ่ง ตำบลเชียงม่วน