วันพฤหัสบดี, 30 มีนาคม 2566

25 กุมภาพันธ์ 2566 เข้าร่วมทำบุญพิธีผูก พัทธสีมา ฝังลูกนิมิต วัดปงสนุก ตำบลเชียงม่วน