วันพฤหัสบดี, 30 มีนาคม 2566

24 กุมภาพันธ์ 2566 ร่วมทำบุญในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดปงสนุก ตำบลเชียงม่วน