วันอังคาร, 31 มกราคม 2566

28 ธันวาคม 2565 เข้าร่วมประชุม ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มประสิทธิภาพครูในการปฏิบัติงานด้านการเงิน พัสดุ ในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย…