วันอังคาร, 31 มกราคม 2566

25 ธันวาคม 2565 ร่วมให้กำลังใจและให้คำปรึกษา แก่นักศึกษา กศน.อำเภอเชียงม่วน ในการจัดทำสื่อวิดีทัศน์ ตามโครงการฝึกอบรม “การสร้างสื่อเพื่อส่งเสริมการใช้สิทธิตามกฎหมาย สิทธิมนุษยชนในกลุ่มเปราะบางของจังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2566…