วันอาทิตย์, 24 กันยายน 2566

22 ธันวาคม พ.ศ.2565 ขอรับการสนับสนุนน้ำดื่ม สำหรับให้นักศึกษา กศน.อำเภอเชียงม่วน ได้ดื่ม ในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด “กศน.พะเยาเกมส์ ประจำปี 2566” …