วันอาทิตย์, 24 กันยายน 2566

18-19 กรกฎาคม 2565 โครงการพัฒนาศักยภาพครูหลักสูตรการสร้างสื่อการสอนโดยใช้ Prezi สำหรับครู กศน. สำนักงาน กศน.จังหวัดพะยา…