วันศุกร์, 7 ตุลาคม 2565

13 กรกฎาคม 2565 โครงการเข้าพรรษา  บูชาเทียน  เรียนรู้คุณธรรม นำจิตอาสา พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ณ วัดไทยสุภาพ ตำบลเชียงม่วน…