วันศุกร์, 7 ตุลาคม 2565

4 กรกฎาคม 2565 ร่วมออกหน่วยเคลื่อนที่ พอ.สว. ครั้งที่ 10  จังหวัดพะเยา ณ โรงเรียนบ้านนาบัว หมู่ที่ 9 ตำบลสระ