วันศุกร์, 7 ตุลาคม 2565

คลิปวิดีโอ การประชุมแนวทางจัดทำข้อสอบ และแนวทางการดำเนินการสอบ N- NET ปีการศึกษา 2565 ของ สทศ.

ขอขอบคุณคลิปวิดีโอจาก ห้องประชุม สทศ.