วันเสาร์, 26 พฤศจิกายน 2565

25 กุมภาพันธ์ 2565 ร่วมแสดงความยินดี นายเกตชัย มานะ ได้รับโลห์ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขา ปราชญ์เกษตรผู้นำชุมชน และเครือข่าย ระดับเขต  เขตตรวจราชการที่ 16 ประจำปี 2565…

25 ก.พ. 2022
วันศุกร์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.00 น. นางสมหญิง แย้มยิ้มผู้อำนวยการ กศน. อำเภอเชียงม่วน มอบหมายให้นางภานิษา เชื้อเมืองพานตำแหน่ง ครู และนางณัฐกฤตา นาละต๊ะ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ นายเกตชัย มานะ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเชียงม่วน ที่ได้รับการสรรหาเป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขา ปราชญ์เกษตรผู้นำชุมชนและเครือข่าย ระดับเขต เขตตรวจราชการ ที่ 16 ประจำปี 2565 โดยมี นายศักดิ์ฤทธิ์

22 กุมภาพันธ์ 2565 เข้าร่วมประชุม  “ชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนและขยายผล โครงการ กศน.ปักหมุด เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาส”…

25 ก.พ. 2022
       วันอังคาร ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 นางมีนา กิติชานนท์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา พร้อมด้วยนางสมหญิง แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน และนายวุฒิชัย เบิกบาน ตำแหน่ง นักจัดการทั่วไป เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการกศน. ปักหมุด เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาสําหรับคนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ครั้งที่ 1 โดยมี  นายวัลลพสงวนนาม เลขาธิการ กศน. เป็นประธานประชุม ซึ่งมีผ

21 กุมภาพันธ์ 2565 ร่วมประชุมคณะทำงาน  “การเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินผู้ใหญ่บ้าน ดีเด่น จังหวัดพัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2565

22 ก.พ. 2022
           วันจันทร์ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565  เวลา 13.30 น. นางสมหญิง แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน มอบหมายให้นางนงนภัส สมภาร ตำแหน่ง ครู  กศน.ตำบลเชียงม่วน พร้อมด้วยนายปิติพล วงศ์กะโซ่ ครูอาสาสมัคร กศน.   เข้าร่วมประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมิน ผู้ใหญ่บ้าน ดีเด่น จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 ณ ศาลาอเนกประสงค์ วัดไทยสุภาพ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ซึ่งอำเภอเช

16 กุมภาพันธ์ 2565 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  “โครงการเสริมสร้างคุณธรรมนำชีวิต ด้วยจิตอาสาพัฒนาอย่างยั่งยืน “มาฆบูชา บวชป่า รักษาศีล”

18 ก.พ. 2022
           วันพุธ  ที่  16 กุมภาพันธ์  2565  เวลา 09.00 น. นางสมหญิง  แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน เป็นประธานเปิดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  โครงการเสริมสร้างคุณธรรมนำชีวิตด้วยจิตอาสาพัฒนาอย่างยั่งยืน "มาฆบูชา  บวชป่า  รักษาศีล" ณ ศาลาที่พักสงฆ์พุทธอุทธยานพระธาตุดอยแก้ว หมู่ที่ 7 ตำบลเชียงม่วน  อำเภอเชียงม่วน   จังหวัดพะเยา สำหรับนักศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของ กศน.อำเภอเชียงม่วน