วันพฤหัสบดี, 30 มีนาคม 2566

7 ธันวาคม 2564 ร่วมพิธีเปิด โครงการฝึกการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) อำเภอเชียงม่วน…

18 ม.ค. 2022
           วันอังคาร ที่ 7 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. นางสมหญิง แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ กศน.มอบหมายให้นางภานิษา เชื้อเมืองพาน ตำแหน่ง ครู ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน  (ชรบ.)  อำเภอเชียงม่วน โดยมีนายเทวา ปัญญาบุญ ปลัดจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี โดยมีว่าที่ร้อยโท    บำรุง  คำไวนายอำเภอเชียงม่วน  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารอง

2-8 ธันวาคม 2564 กศน.ปักหมุดเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส ในพื้นที่อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา…

18 ม.ค. 2022
วันพฤหัสบดี ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2564 นางสมหญิง แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอ เชียงม่วน มอบหมายให้ครู กศน.ตำบล ครูผู้สอนผู้พิการ และบุคลากรในสังกัด ดำเนินการสำรวจคนพิการและผู้ด้อยโอกาส ตามนโยบาย กศน.ปักหมุดเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาส ในระหว่างวันที่ 2 -8 ธันวาคม 2564 ในพื้นที่อำเภอเชียงม่วน โดยจังหวัดพะเยาเป็นหนึ่งใน 18 จังหวัดนำร่องของ กศน.ปักหมุดเพื่อสร้างโอกาสทางการศึก