วันพฤหัสบดี, 30 มีนาคม 2566

29 กันยายน 2564 จัดทำวิดีทัศน์ การแสดงเนื่องในวันเกษียณอายุราชการ ครูและบุคลากร ทางการศึกษา สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา ประจำปี พ.ศ. 2564

25 ต.ค. 2021
         วันพุธ ที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 1 3.30  น. นางสมหญิง แย้มยิ้ม  ผู้อำนวยการ กศน.มอบหมายให้ครูและเจ้าหน้าที่ในสังกัด กศน.อำเภอเชียงม่วน ดำเนินการออกแบบกิจกรรมการแสดง และจัดบันทึกการแสดงในรูปแบบวิดีโอ ณ  กศน.อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา  เพื่อนำเสนอในงานวันเกษียณอายุราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา   สังกัดสำนักงาน  กศน.จังหวัดพะเยา ประจำปี พ.ศ. 2564 ในวันพฤหัสบดี ที่ 30 กันยายน 2564 ณ อาคารเ

28 กันยายน 2564 ร่วมเป็นวิทยากรโครงการพัฒนาศักยภาพครูอาสาสมัครการศึกษา นอกโรงเรียนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

25 ต.ค. 2021
วันอังคาร ที่ 28 กันยายน เวลา 08.30 น. นางสมหญิง แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน มอบหมายให้ นายปิติพล วงศ์กะโซ่ ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน เข้าร่วมเป็นวิทยากร ในโครงการพัฒนาศักยภาพครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2564 โดยมี นางมีนา กิติชานนท์ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าวณ อาคารเรียนรวม

21 กันยายน 2564 กิจกรรมสวดมนต์ นั่งสมาธิ (ทำวัตรเย็น) ตามโครงการทำบุญในวันพระ ในช่วงวันเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2564 วัดบ้านหล่ายทุ่ง ตำบลเชียงม่วน

25 ต.ค. 2021
                   วันอังคาร ที่ 21 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564  เวลา 17.00  น.  นางสมหญิง แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน พร้อมด้วย นางสมจิตร สมัคร เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ นั่งสมาธิ (ทำวัตรเย็น) ตามโครงการทำบุญในวันพระในช่วงวันเข้าพรรษาประจำปี  พ.ศ.2564   ของเทศบาลตำบลเชียงม่วน   ณ   วัดบ้านหล่ายทุ่ง  หมู่ที่  6 ตำบลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยา  ร่วมกับหัวหน