วันเสาร์, 26 พฤศจิกายน 2565

พิธีรับมอบเมล็ดพันธุ์พระราชทานในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช เพื่อส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหาร ตามพระราชดำริของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

31 ก.ค. 2021
วันอังคารที่ 20 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 น. นางสมหญิง  แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน  พร้อมตัวแทนคณะครูในสังกัด   เข้าร่วมพิธีรับมอบเมล็ดพันธุ์พระราชทานในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชเพื่อส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหาร ตามพระราชดำริของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี ว่าที่ร้อยโท บำรุง คำไว นายอำเภอเชียงม่วน  ผู้แทนหน่วยงาน  สถานศึกษาในพื้นที่

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สุขภาวะดี ชีวีปลอดภัย ภายใต้การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน

31 ก.ค. 2021
วันศุกร์ ที่ 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. นางสมหญิง แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วนเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สุขภาวะดี ชีวีปลอดภัยภายใต้การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน  ณ  หอประชุมบ้านไชยสถาน  หมู่  4  ต.เชียงม่วน อ.เชียงม่วน จ.พะเยา โดยมีนายเรืองฤทธิ์  หมั่นกิจ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลเชียงม่วน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการฝึกอบรม โดยมี

16 กรกฎาคม 2564 ร่วมวางพวงหรีดในงานศพนางเพลิน ปิจจะวงค์ ภรรยา ของนายประภากรณ์ ปิจจะวงค์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลเชียงม่วน

16 ก.ค. 2021
วันศุกร์ ที่ 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 16.00 น. นางสมหญิง แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ กศนอำเภอเชียงม่วนพร้อมตัวแทนคณะครู ในสังกัด ร่วมวางพวงหรีดในงานศพของนางเพลิน  ปิจจะวงค์ ภรรยา ของนายประภากรณ์ ปิจจะวงค์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลเชียงม่วน  อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา  ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา กศน.อำเภอเชียงม่วน ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว ปิจจะวงค์  และขอให้ดวงวิญญาณของนางเพลิน  ปิจจะวงค์ ไปส