วันพฤหัสบดี, 30 มีนาคม 2566

26 มิ.ย. 2564 การสัมมนาก่อนจบหลักสูตร “การจัดกิจกรรม กศน.ป้องกันภาวะซึมเศร้า คงสมรรถนะทางกาย จิตและสมองของผู้สูงอายุ ” แบบ Online รุ่นที่ 2

30 มิ.ย. 2021
วันเสาร์ ที่ 26 มิถุนายน 2564 นางสมหญิง  แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน มอบหมายให้นางภานิษา  เชื้อเมืองพาน  ตำแหน่ง ครู พร้อมด้วย  นายไชยพจน์   สมภาร  ตำแหน่ง  ครู  กศน.ตำบลสระการสัมมนาก่อนจบหลักสูตร “การจัดกิจกรรม กศน.ป้องกันภาวะซึมเศร้า คงสมรรถนะทางกาย จิตและสมองของผู้สูงอายุ ” แบบ Online รุ่นที่ 2  โดยมีนางภานิษา เชื้อเมืองพาน ตำแหน่ง ครู ได้เป็นตัวแทนของผู้เข้ารับการอบรม ในสังกัดสำนัก