วันอังคาร, 27 กันยายน 2565

ที่ตั้ง กศน.อำเภอเชียงม่วน

ที่ตั้ง กศน.อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา
ตั้งอยู่บริเวณที่ว่าการอำเภอเชียงม่วน  หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเชียงม่วน  อำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยา